நீ இங்கே இருக்கிறாய்: வீடு / செய்தி மையம் / தொழில் செய்திகள் / Cihs.

Cihs.

பார்வைகள்:0     ஆசிரியர்:தள ஆசிரியர்     வெளியிடு: 2021-11-21      தோற்றம்:தள

新闻 800.


டிசம்பர் 16 முதல் 18, 2021 வரை ஷாங்காய் புடோங் புதிய சர்வதேச எக்ஸ்போ மையத்தில் 20 வது சீன சர்வதேச வன்பொருள் கண்காட்சி (சிஐஹ்ஸ்) நடைபெறும். வரவிருக்கும் 20 வது சீன சர்வதேச வன்பொருள் கண்காட்சியை எதிர்கொள்ளும் கண்காட்சி நிலைப்படுத்தல், உள் மற்றும் வெளிப்புற சந்தைகள், இரு-வெளிப்புற சந்தைகள், இரண்டு-கால் கண்காட்சி நோக்குநிலை ஆகியவற்றை கடைப்பிடிக்கவும், அளவையும் உறுதிப்படுத்தவும், தரத்தை மேம்படுத்தவும், சேவைகளை மேம்படுத்தவும், மற்றும் கண்காட்சியாளர்களுக்கும் வாங்குபவர்களுக்கும் அதிக மதிப்பை உருவாக்க முயற்சிக்கவும்.